Lopermid 2 Mg 20 Tablet
ENDİKASYONLARI :
LOPERMİD akut nonspesifik ve iltihabi barsak hastalıkları ile ilgili kronik diyarelerin semptomatik tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI :
LOPERMİD, etken maddesi olan Loperamide aşırı duyarlı kişilerdekontrendikedir. Barsak mukozasında yerleşen toksijenik E.coli,Salmonella, Shigella gibi mikroorganizmaların neden olduklarıenfeksiyonlarla birlikte seyreden akut diyarede ve geniş spektrumluantibiyotiklerin (cephalosporinler, lincomycin yada penicillinler gibi)neden oldukları psödomembranöz kolitte kullanılmaz.

UYARILAR VE ÖNLEMLER :
Diyarede vücut, sıvı ve elektrolit kaybına uğrar, bu nedenle, LOPERMİDtedavisi başladığı zaman, uygulanmakta olan sıvı ve elektrolit tedavisikesilmemelidir. Barsak hareketlerini azaltan ilaçlar, ülseratif kolitiolan kişilerde toksik megakolona yol açabilirler. Bu nedenle, bu gibihastalarda abdominal gerginlik yada beklenmeyen bazı semptomlargelişirse LOPERMİD tedavisi kesilir.
LOPERMİD kabızlık meydana gelmesinin istenmediği durumlarda,dehidratasyonda ve karaciğer yetmezliklerinde dikkatle kullanılmalıdır.Özellikle küçük çocuklarda, alınan yanıtın değişkenliği nedeniyle azamidikkat gösterilmelidir.
Akut diyarede, 48 saat içinde yanıt alınmazsa LOPERMİD tedavisi sürdürülmemelidir.
LOPERMİD verilen hastanın ishali birkaç gün içinde durmaz yada hastanın ateşi yükselirse doktora haber verilmelidir.
Önerilen doz aşılmamalıdır. Halsizlik veya baş dönmesi yapabileceğindenaraç kullanan veya dikkat gerektiren işlerde çalışan hastalar bu konudauyarılmalıdır.
Hamilelerde ve emziren annelerde henüz yeterli klinik araştırması yapılmamış olması nedeniyle kullanılması tavsiye kullanılmaz.
LOPERMİD 5 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER :
LOPERMİD’in yan etkilerini, diyarede zaten görülen belirtiler nedeniylesaptamak pek kolay olmaz. Ancak görülen yan etkiler çok ciddi değildir.Ve daha çok kronik diyare tedavisinde ortaya çıkar. En önemli yanetkisi aşırı duyarlık reaksiyonları (deri döküntüleri dahil) olupmeydana gelme sıklığına göre şu şekilde sıralamak mümkündür :
- Karın ağrısı, şişkinlik ve rahatsızlık
- Bulantı, kusma, baş dönmesi
- Kabızlık
- Yorgunluk hissi
- Uyuşukluk ve sersemlik hali
- Ağız kuruluğu

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Akut diyarede : Yetişkinlerde iki tablet (4 mg) ile başlanır ve hersulu defekasyondan sonra 1 tablet (2 mg) verilir. Günlük doz 16 mg’ıgeçmemelidir. Genellikle ilk 48 saat içinde tedaviye klinik cevapalınır.
Akut diyareli çocuklarda : Diyare tedavisinin genellikle mümkün olduğu kadar diyet ile yapılması istenir.
LOPERMİD uygulaması zorunlu ise aşağıdaki pozolojiye uyulması tavsiye edilir. Tedavinin ilk 24 saatinde başlangıç dozu olarak :
- 5-8 yaş (20-30 kg) arası çocuklarda, günde 2 kez 1 tablet (2mg) verilir. Günlük doz 2 tablet (4 mg)’ı geçmemelidir.
- 8-12 yaş (30 kg’dan ağır) arasındaki çocuklara, günde 3 kez 1 tablet(2 mg) verilir. Günlük doz 3 tablet (6 mg)’ı geçmemelidir.
Tedavinin ikinci ve daha sonraki günlerinde eğer ishal devam ediyorsa,LOPERMİD yalnız her sulu defekasyondan sonra, vücut ağırlığını her kg’ıiçin 0.1 mg. hesap edilerek verilir. İdame tedavisinde günlük dozbaşlangıç tedavisinde uygulanan dozun yarısını aşmamalıdır. İlk 48 saatiçinde iyileşme görülmezse LOPERMİD tedavisi durdurulmalıdır.
Kronik diyarede : Sadece yetişkinlerde tedaviye 2 tablet (4mg) ilebaşlanır. Ve her sulu defekasyondan sonra 1 tablet (2 mg) verilir.Günlük doz 16 mg.’ı geçmemelidir. Tedaviye bu dozlarla, semptomlarkontrol altına alınıncaya kadar devam edilir, ve daha sonra hastanındurumuna göre doz azaltılır.
Ortalama idame dozu 2-4 tablet (4-8 mg)/gün olup tek yada bölünmüşdozlarda alınabilir. Eğer 10 gün içinde alınan 16 mg’lık dozlarlaiyileşme görülmezse, ilacın yeniden verilmeye devam edilmesiylesemptomların artık kaybolmayacağı anlaşılmalıdır.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER :
Hayvanlarda yapılan farmakolojik ve toksiklojik deneyler, insanlardayüksek doz zehirlenmelerinin kabızlık, santral depresyon vegastroentestinal tahriş gibi belirtilerek yol açacağını göstermiştir.Fazla miktarda LOPERMİD alınmasından hemen sonra hastaya aktif kömürbulamacı içirilmesi etken maddenin kana geçmesini çok yüksek orandaönler. Hasta, yüksek dozda LOPERMİD aldıktan hemen sonra kusarsa, 100gram aktif bulamaç haline getirilir ve hastaya içirilir. Eğer hastanınkusturulması mümkün olmazsa, mide yıkanır ve aynı miktarda aktif kömürsonda ile verilir. Yüksek doz zehirlenmelerinde hasta en az 24 saatsantral depresyon belirtilerinin izlenebilmesi amacıyla, kontrolaltında bulundurulur. Çocukların bu etkilere karşı daha duyarlıoldukları unutulmamalıdır. Depresyon hali gelişirse naloksanuygulanabilir ve hastanın ilaca yanıtı 24 saat izlenir.